Localitatea Bulgarus

Localitatea Bulgarus se afla la o distanta de 8,5 km de localitatea Gottlob, la o distanta de 5,8 km de DN6, la o distanta de 3,5 km de localitatea Uihei si la o distanta de 8,7 km de localitatea Iecea Mare. Intravilanul localitatii Bulgarus este compus dintr-un singur trup cu o suprafata totala de 298,03 ha. Posibilitatea racordarii satului Bulgarus prin DC20 la drumul national DN6 - poarta de intrare în tara dinspre Europa Centrala si de Vest si culoarul cel mai bine dotat din punct de vedere al cailor de comunicatie - va avea implicatii majore în dezvoltarea acestui sat si a comunei. Localitatea Bulgarus este o localitate de tip rural cu activitate predominant agricola. Unitatea industriala existenta este moara care desfasoara o activitate profitabila. În localitate exista o retea de unitati comerciale (cu marfuri alimentare si nealimentare), de alimentatie publica si de prestari servicii. Populatia localitatiii Bulgarus este de 1882 locuitori aproximativ 34,40% din populatia comunei, din care 945 sunt barbati si 937 sunt femei. Grupa considerata apta de munca reprezinta din totalul populatiei 1005 persoane, ceea ce procentual reprezinta 35,97%.
În localitatea Bulgarus activitatea pe zone se desfasoara astfel:

Obiectivele de interes public existente în localitatea Bulgarus sunt: imobil administrativ, scoala cu clasele I-VIII, gradinita, dispensar medical uman, camin cultural, casa de copii "M.U.T. - Herz fur Kinder", trei biserici: ortodoxa, catolica si penticostala, teren de sport, gara C.F.R., oficiu postal si telefonic, remiza P.S.I., magazine mixte, etc.
Fondul locuibil este alcatuit din 659 gospodarii care cuprind 662 locuinte, din care: Indice de locuibilitate pe localitate este de 22,10 mp/locuitor. În localitatea Bulgarus lungimea strazilor este de 16,250 km, din care avem strazi modernizate 0,550 km si strazi pietruite sau de pamânt 15,700 km. Localitatea Bulgarus se afla la stadiul de studiu de fezabilitate în ceea ce priveste reteaua de alimentare cu apa în sistem centralizat. În localitatea Bulgarus exista retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune. Tot aici se mai gaseste si o centrala telefonica manuala care deserveste 19 abonati.

extinde
extinde
extinde
Scoala Bulgarus
Biserica
strada principala