Localitatea Grabat

Localitatea Grabat se afla la o distanta de 10,5 km de orasul Jimbolia, la o distanta de 8,3 km de localitatea Gottlob, la o distanta de 9,0 km de localitatea Comlosu Mare si la o distanta de 6,0 km de localitatea Comlosu Mic. Intravilanul localitatii Grabat este compus din doua trupuri cu o suprafata totala de 249,89 ha, la care se adauga suprafata complexului zootehnic si al fermelor I.A.S. 1 si 3 si anume 11,04 ha. Prin intermediul DJ 594, localitatea Grabat este legata de Jimbolia, cel mai apropiat oras, si cu DN59 - poarta de intrare în tara dinspre Jugoslavia. Localitatea Grabat este si ea o localitatea de tip rural cu activitate predominant agricola. Aici au existat ferme de porcine si ovine ale Comtim S.A. Aceste ferme nu mai au activitate, în prezent cresterea animalelor practicându-se doar în gospodariile individuale ca sursa de hrana. În localitatea Grabat unitatea industriala si anume moara desfasoara o activitate profitabila, dar pe dezvoltarea acestui sector de activitate este necesar sa se puna accentul în urmatoarea perioada. În localitate exista o retea de unitati comerciale (cu marfuri alimentare si nealimentare), de alimentatie publica si de prestari servicii. Populatia localitatii Grabat este de 1955 locuitori (35,75% din populatia comunei) din care: 955 barbati si 1000 femei. Grupa considerata apta de munca reprezinta din totalul populatiei 1062 persoane, ceea ce procentual reprezinta 35,97%.
În localitatea Grabat activitatea pe zone se desfasoara astfel:

În localitatea Grabat avem o serie de institutii si servicii de interes public cum ar fi: imobil administrativ, scoala generala cu clasele I-VIII, gradinita, dispensar medical uman, farmacie umana, camin cultural, cinematograf, trei biserici: ortodoxa, catolica si penticostala, teren de sport, gara C.F.R., oficiu postal si telefonic, remiza P.S.I., magazine mixte, etc.
Fondul locuibil este alcatuit din 613 gospodarii care cuprind 640 locuinte, din care: Indicele de locuibilitate pe localitate este de 20,48 mp/locuitor. În localitatea Grabat lungimea strazilor este de 17,100 km din care avem strazi modernizate 3,400 km si strazi pietruite sau de pamânt 13,700 km. Localitatea Grabat se afla la studiul de fezabilitate, foraj si proiect tehnic privind reteaua de alimentare cu apa în sistem centralizat, dispune de retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune si de o centrala telefonica manuala care deserveste 49 abonati.

extinde
extinde
extinde
Biserica
strada principala
Primaria veche Grabat