Localitatea Lenauheim

Denumirea veche a localitatii si anume CSATAD vine de la primul proprietar al locului care se numea Mathias von Csatad. În 1926 odata cu legea unificarii administrative, numele comunei se schimba din Csatad în Lenauheim, dupa numele poetului german Nikolaus Lenau, nascut în aceasta localitate în 1802. Perioada interbelica a însemnat un substantial progres: au fost construite si modernizate multe cladiri si dupa 1929 a început sa se dezvolte cresterea animalelor. Localitatea Lenauheim este resedinta comunei. Distanta dintre localitatea Lenauheim si celelalte sate este: Lenauheim - Bulgarus este de 5,5 km, Lenauheim - Grabat este de 6,1 km si Lenauheim - Iecea mare care este de 5,2 km.
Intravilanul localitatii este compus din doua trupuri cu o suprafata totala de 224,83 ha, la care se adauga si suprafata terenului de sport (0,80 ha). În localitatea Lenauheim lungimea strazilor este de 15,825 km si sunt de 2 feluri: strazi modernizate care au o lungime de 4,250 km si strazi pietruite sau de pamânt care au o lungime de 11,575 km. Populatia localitatii este de 1633 locuitori (29,85 % din populatia comunei) din care: 823 barbati si 810 femei.Grupa considerata apta de munca reprezinta din totalul populatiei 886 persoane, ceea ce procentual exprima 30%. Fondul locuibil este alcatuit din 706 gospodarii care cuprind 710 locuinte. Localitatea Lenauheim dispune de retea de alimentare cu apa în sistem centralizat si anume sursa de apa este în straturile acvifere de adâncime, apa este captata prin puturi forate si distribuita în retea prin intermediul statiilor de pompare cu hidrofor. Reteaua de distributie însumeaza o lungime de 18,3 km, din care s-au executat 12,7 km.
Localitatea mai dispune de retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune (0,4 KV), ca sistem de furnizare a energiei electrice apartine de Jimbolia, si retea de telefonie aeriana si centrale telefonice manuale (CTM), exista o centrala telefonica de 100 numere Pentomat care deserveste un numar de 74 abonati. Reteaua de canale de desecare de pe teritoriul localitatii Lenauheim face parte din sistemul de desecare Uihei - Lenauheim - Cenei, aflat în administratia Regiei Autonome de Imbunatatiri Funciare - Timis (R.A.I.F.) cu districtul din localitatea Lenauheim.
În localitatea Lenauheim exista o serie de institutii si servicii de interes public, astfel:

Necesitatile si optiunile populatiei din localitatea Lenauheim sunt urmatoarele:

extinde
extinde
extinde
BCC Lenauheim
Biserica
Casa Memoriala Nikolaus Lenau