Procese-Verbale

Pe aceasta pagina puteti accesa procese-verbale adoptate de Consiliul Local al Comunei Lenauheim:


ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LENAUHEIM